Kyjovsko

O mostě

Technickou i uměleckou památkou je zámecký zděný most o pěti obloucích, který přímo navazuje na zámeckou bránu. Na parapetních zídkách mostu je bohatá sochařská výzdoba: dvojice sfing, dvojice dekorativních váz, dvojice zápasících puttů. Dvojice soch před branou, reprezentuje velikost rodu Seréniů. Herákles představoval moc a sílu rodu a Hercules Pomarius pak znázorňoval jeho vitalitu, bohatství a slávu.

Další obsah