Kyjovsko

Hrádek

 
Mapa
 

Na temeni kopce Hrádek se nachází valy nedokončeného hradiště lidu popelnicových polí. V půli svahu stojí při lesní cestě hranečník z roku 1772.