Kyjovsko

Tvrz

 
Mapa
 

Tvrz stávala v místech dnešního katolického hřbitova. Zanikla v 15. století. Typický tvar návrší zvaného „klobouk“ vzal za své v roce 1885, kdy byl jeho vrcholek snížen o 10 metrů a rozhrnut. Tehdy učiněné nálezy jsou uložené ve Vrbasově muzeu ve Ždánicích.