Kyjovsko

Kostel sv. Jakuba Většího

Kostel byl vystavěn pravděpodobně ve 70. letech 17. století . Nad vstupem do kostela je zasazena deska se znaky Jiřího Bedřicha Forgáče a jeho manželky z roku 1681, což by mohl být letopočet dostavby kostela. (Boční předsíně byly postaveny až později.) Není vyloučené, že kostel má starší jádro, neboť ježovský farář je připomínán už v roce 1320.