Kyjovsko

Přírodní památka „Losky“

 
Mapa
 

Chráněné území tvoří východní část opuštěného hliniště v trati Losky po levé straně státní silnice II/422 směrem na Osvětimany. Ve stěně hliniště jsou odkryty sprašové sedimenty kvartérního stáří obsahující několik fosilních půd a jejich derivátů. Celý profil je vyjímečný svým neobyčejně dynamickým vývojem, který svědčí o střídání období klidných s nerušenou tvorbou půd s obdobími neklidnými, v nichž probíhala jak sedimentace spraší, tak odnos. Lokalita skýtá řadu paleoklimatických a paleografických údajů pro celou přilehlou oblast. Území je řazeno do fytogeografického obvodu Jihomoravská pahorkatina, leží v dílčím povodí Hruškovice v nadmořské výšce od 238 do 254 m.