Kyjovsko

Římský most

 
Mapa
 

Při velmi málo používané lesní cestě nedaleko pod Moravanskými loukami je v místech nevelké úžlabiny při cestě patrný opracovaný pískovcový kvádr. Vážou se k němu nepodložené domněnky o existenci cesty vybudované římskými legiemi přes Chřiby.