Kyjovsko

Internační tábor

Za první světové války byla ve Svatobořicích zřízena baráková kolonie pro uprchlíky z Haliče, za první republiky tu byl chorobinec a za okupace byl v těchto objektech zřízen internační tábor pro občany židovského původu a politické vězně. Internační tábor dnes připomíná pomníček u bývalé textilky a práce vězňů stálá výstava v základní škole. V táboře bylo 2500 vězňů. Dnes je místo tábora v objektech textilky. Stálá výstava o internačním táboře z let 1942–45 je v prostorách školy.

Další obsah