Kyjovsko

*

Hasicí vůz

 
Mapa
 

Ve skleněné vitríně naproti obecnímu úřadu je vystaven zrekonstruovaný hasící vůz z roku 1899. Jedná se o dar od císaře Františka Josefa II.