Kyjovsko

Fara

 
secesní fara ve Věteřově mapka
 

V sousedství kostela stojí vznosná secesní fara, kterou nechal v letech 1908–09 vystavět pražský klášter Křížovníků. Fara je vyzdobena freskami Jana Köhlera.