Kyjovsko

Sídliště z doby bronzové, Věteřovská kultura

 
Mapa
 

Asi 1 km jižně od Věteřova se nachází výšinné sídliště na Nových horách, které bylo osídleno na sklonku starší doby bronzové. Zdejší bohaté nálezy dovolily archeologům vyčlenit a podle této lokality nazvat věteřovskou kulturu.