Kyjovsko

*

Pamětní kamenný kvádr

 
Mapa
 

Mezi Vlkošem a Vracovem je na vyvýšeném místě mezi železnicí a silnicí dochován kamenný kvádr s německými pamětními nápisy. Překlady textů: Hrabě Brynald zde onoho srpnového dne 1883 provedl slavnostní výkop rýčem. / Dráha byla uvedena do provozu A. de Serresim Wieczssinskim 20. července 1884. Z Vlkoše k cukrovaru v Kelčanech vedla 3 km dlouhá železniční vlečka.