Kyjovsko

*

Ranšperk

 
Mapa
 

Terénní pozůstatky hradu Ranšperk se nalézají na kopci Hrádek, asi 1 km severozápadně od středu obce. O hradu je jen minimum zpráv, patřila k němu stejnojmenná ves, která později zanikla. Nevíme, v jakém vztahu k hradu byli vladykové z Vřesovic, kteří v roce 1365 Vřesovice prodali a odešli odtud. Z tohoto rodu pocházel slavný severočeský husitský hejtman a válečník Jakoubek z Vřesovic. Jeho potomci byli dokonce povýšeni do panského stavu.