Kyjovsko

Cimburk

Rozsáhlé zříceniny hradu založeného kolem roku 1330. Největšího rozsahu dosáhl hrad v 16. a 17. století, kdy se s ním počítalo jako s protitureckou pevností. V roce 1709 byl však již pustý. V současné době se jej snaží sdružení Polypeje zachránit před postupující zkázou. Hrad je otevřen o víkendech a prázdninách a vybírá se zde vstupné. Příležitostně tu jsou pořádány kulturní akce. Mezi rozcestím U Křížku a Cimburkem je při žluté značce studánka.