Kyjovsko

Památník J. A. Komenského

 
Mapa
 

V Žeravicích již kolem roku 1538 sídlili čeští bratři, z nichž řada sem přišla z Čech. V obci se konaly bratrské synody – konsilia sedmi starších. Na synodě konané dne 26. dubna 1616 zde byl vysvěcen na kněze tehdy 24letý Jan Amos Komenský. Na místě původního sboru je nyní památník J. A. Komenského a expozice lidového umění a řemesel. Přístup: Od restaurace Na Formance po hlavní silnici na Bzenec, památník je bílý rohový dům při první odbočce vlevo. Návštěva je možná po domluvě. Kontakt: obec Žeravice, tel. 518 626 022.

 
  • prohlídka památníku a expozice lidového umění a řemesel