Kyjovsko

Přírodní rezervace Hovoranské louky

Výměra 10,99 ha. Prudké travnaté svahy nad bezvodým údolíčkem, 1,5 km severozápadně od Hovoran. Jedna nejvýznamnějších lokalit stepních luk na Moravě. Území je zařazeno do soustavy Natura 2000.