Kyjovsko

Ptačí oblast Hovoransko-Čejkovicko

 
Mapa
 

Ptačí oblast Hovoransko-Čejkovicko vyhlášená v rámci Natura 2000 zasahuje k Hovoranům svým severním výběžkem. Předmětem ochrany je jediná pravidelně hnízdící populace strnada zahradního na jižní Moravě a bohatý výskyt pěnice vlašské. Vyskytuje se zde i strakapoud jižní, ťuhýk obecný, strnad luční, bramboříček černohlavý, křepelka polní. Strmé sprašové stěny obývá břehule říční, vlha pestrá a bělořit šedý.