Kyjovsko

****

Concentus Moraviae

Mezinárodní hudební festival s desetiletou tradicí probíhá každoročně v měsíci červnu. Stal se příležitostí pravidelných setkávání přátel vážné hudby. Tento cyklus založilo třináct měst Moravy a zakládajícím členem sdružení je i město Kyjov. V současné době se koncertů účastní téměř 20 měst a přibývají další. Kyjov je každoročně spolupořadatelem dvou koncertů, které probíhají v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie nebo v kapli sv. Josefa Kalasanského a taktéž ve Státním zámku Milotice. Každý ročník je zaměřen na jiný okruh hudby a na jeho tvorbě se podílí rozdílní dramaturgové. Festival je slavnostně zahajován a slavnostně ukončen.