Kyjovsko

Dům ředitele Chromého

Svatoborská ul., čp. 428, B. Tureček 1931

Další obsah