Kyjovsko

Soubor domů z 1. poloviny 20. století

Významnými stavbami z tohoto období, které se v Kyjově zachovaly, jsou: základní škola (Újezd 2, J. Polášek 1946, J. Bureš 1947, realizace 1947–53), dům Dr. J. Zemka (Újezd 1, B. Tureček 1931–32), mateřská škola (Jungmannova 5, B. Tureček 1923 – původně starobinec), Seifertovo nám. č.p. 833 a č.p. 849, ulice Urbanova č.p. 835 a 852, ulice Svatopluka Čecha č.p. 887 a 896, ulice Boženy Němcové č.p. 839 a 840

Další obsah