Kyjovsko

**

Mariánský sloup Nanebevzetí Panny Marie

Byl postaven koncem 20. let 17. století z podnětu kardinála Františka z Dietrichštejna jako poděkování městu za věrnost, kterou zachovalo město císaři Ferdinandovi II. v době stavovského povstání. V období totality byl sloup odsunut, na své původní čestné místo před radnicí byl vrácen zpět v roce 1990.

Další obsah