Kyjovsko

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, sv. Cyrila a Metoděje

Původní kapucínský kostel vystavený v letech 1713–20 byl v roce 1784 prohlášen za farní. Prostá stavba s hladkým průčelím má typický vzhled kapucínských klášterních kostelů. Nad portálem je kartuš se znakem Jana Adama z Lichtenštejna, který se darem 30 000 zlatých zasloužil o dostavbu kostela. Nad ní ve sgrafitovém rámu madona s dítětem od Jano Köhlera z roku 1911. Hlavní oltář s monumentálním obrazem Nanebevzetí Panny Marie od Josefa Zeleného z roku 1880 a štukovou výzdobou od Ondřeje Schweigla. Sochy představují sv. Cyrila a Metoděje. Zřejmě z původního kostela pochází volně umístěná dřevořezba Madonny s dítětem z doby kolem roku 1500 a sousoší Piety, barokní replika pozdně gotické práce.

Další obsah