Kyjovsko

**

Kaple sv. Josefa Kalasanského

Tzv. Gymnazijní kaple byla vystavěna současně s eklektickou budovou dnešního Klvaňova gymnázia. V její architektuře převládají novorománské prvky. Část zařízení kaple pochází z původní piaristické kaple sv. Jana Nepomuckého. Keramickou mozaiku nad vstupem do kaple vytvořil Jano Köhler.

Další obsah