Kyjovsko

*

Měšťanské domy

Dalšími památkově chráněnými objekty jsou měšťanské domy č.p. 7, 9, 11, 13, 14, 16 na Masarykově náměstí a barokní fara z roku 1734 nalézající se na Palackého ulici.

Další obsah