Kyjovsko

Přírodní rezervace Písečný rybník

Rybník a k němu přiléhající vlhké slatinné louky asi 1km severovýchodně od Milotic. Území je navržené i mezi evropsky významné lokality soustavy Natura 2000.