Kyjovsko

Tvrz

 
Mapa
 

Výrazné reliéfní pozůstatky hrádku na nezalesněné vyvýšenině zv. Klobouk jižně od středu obce. Výskyt řady lučních rostlin např: jehlice trnitá, komonice lékařská, svízel syřišťový, modřenec chocholatý. Tvrziště vyznačené v mapě KČT na ostrožně severozápadně od obce je uvedeno mylně.