Kyjovsko

Přírodní rezervace Sovince

 
Mapa
 

Výměra: 1,5 ha. Malá travnatá stráň mezi Nenkovicemi a Želeticemi hostící teplomilná společenstva rostlin a živočichů.