Kyjovsko

*

Sv. Jan Nepomucký

 
Mapa
 

Socha rustikálního charakteru u budovy obecního domu, jejím těsném sousedství je památník výročí první písemné zmínky o obci (1389-1989).