Kyjovsko

*

Nově vysazený les a nové rybníčky

 
Mapa
 

V letech 2002-04 byl jižně od obce vysazen zcela nový les na ploše 9 ha, nad kterým byl v roce 2000 založen boikoridor o délce 500. Východně od obce byly v letech 1996 - 1998 založeny 4 rybníčky.