Kyjovsko

*

Lochy

 
Mapa
 

V obci byly četné lochy, které sloužily jako spižírny nebo i jako úkryty. Poté, co se v polích i uvnitř obce propadlo několik míst, byly archeologicky několikrát zkoumány, naposled v roku 2003.