Kyjovsko

Přírodní památka Jezero

 
Přírodní památka Jezero mapka
 

Výměra: 7,95 ha. Louky na severovýchodním okraji obce s mělkou nádrží s výskytem řas parožnatek a vrbotopolovým hájkem. Pod názvem Vacenovické jezero byla lokalita zahrnuta i do soustavy Natura 2000.