Kyjovsko

Bradlo

 
Mapa
 

Vrch je tvořen úzkým hřbetem, který je protažen v severoseverozápadním – jihojihozápadním směru. V jeho severní části je při modré značce stojí tzv. Koryčanská kaple, drobná stavba barokních tvarů z poloviny 19. století. Místo sloužilo jako zastávka pro poutníky chodících na pouť do Koryčan. Z tohoto místa je možné zamířit k severu po neznačené pěšině ke skále Zlobivá, která bývá příležitostně využívána horolezci. K jihu na vlastní vrchol Bradla odtud vede cesta vyznačená členy KČT z Vřesovic. V jižní části Bradla se vyskytuje i zajímavá květena např. kosatec různobarvý nebo okrotice dlouholistá.