Kyjovsko

Louky nad Jelenem

 
Mapa
 

Nacházejí se 2,5 km severozápadně od Ždánic. Ve střední části roste malá, ale vitální populace prstnatce pleťového. Přístup po zelené značce ze Ždánic. U TIM Salaš údolím bezejmenného přítoku Trkmanky k severu.