Kyjovsko

Významné historické okamžiky

Příznivé přírodní podmínky nezaručují současně i klidný a harmonický rozvoj. Vrchoviny, které chrání Kyjovsko před chladnými větry od severu, současně vytváří bariéru, která vždy oddělovala Kyjovsko od jádrových oblastí Čech a Moravy. Naopak k jihu otevřená krajina nekladla žádné překážky vpádům nepřátelských vojsk.

V dobách, kdy v sousedních Uhrách byly války a rozbroje, přenášely se i na přilehlou oblast Moravy. Snad nejhorší byla doba mezi léty 1605-1709. K hrůzám třicetileté války se přidávaly vpády uherských povstalců i tureckých vojsk. Mnohokrát byly vesnice popleněny, zkáze několikrát neušlo ani samotné město Kyjov. Nakonec se však vždy podařilo zpustošená města a vesnice obnovit. Přes objevení a těžbu lignitu, zůstalo i v 19. století Kyjovsko převážně zemědělskou oblastí, 20. století se svými úspěchy a prohrami pak uchovalo jeho charakter.