Kyjovsko

Za bitvy tří císařů

Roku 1805 dorazila na Kyjovsko francouzská armáda pronásledující rakouské sbory směrem k Brnu. I na ždánických polích a lukách se vojáci chystali na rozhodující bitvu spojenecké armády a Francouzů. Tato bitva, bitva u Slavkova, byla jedním z nejkrvavějších střetnutí na českém území.

Během tažení přebývali v Žarošicích dočasně ruský car Alexandr I. i rakouský císař František I. Ten se pak setkal s Napoleonem 4. prosince 1805 u Žarošic, v místě zvaném Spálený mlýn a oba mocnáři zde smluvili příměří a ústup ruského a rakouského vojska po prohrané bitvě.

Právě v Žarošicích se Imperátor a jeho vojáci setkali s vínem z místních vinic. Kroniky hovoří o hektolitrech vína zabaveného Francouzi a vypitého po vítězném tažení. Jako vzpomínku na svůj triumf si prý Napoleon nechal poslat několikrát archlebský ryzlink do Paříže.