Kyjovsko

Folklorní soubory

Na Kyjovsku vždy působilo velké množství cimbálových muzik. Obvykle čítaly 1 - 2 houslisty, basistu a cimbalistu. Přestože na většině území Čech a Hané tyto kapely s koncem 19. století vymizely, na Kyjovsku a přilehlém Ždánicku se ve velkém počtu udržely i na počátku 20. století.

Ještě v šedesátých letech každá druhá obec měla svého cimbalistu, někdy i více současně. Hrávali na malé přenosné cimbály, které se při hře pokládaly na stůl nebo je bylo možno nést zavěšené na popruhu přes bedra. Cimbálová muzika nejčastěji zaznívala na svatbách, o fašanku a během roku při menších tanečních zábavách, v hospodách, ve vinných sklepech nebo třeba jen při vaření trnek v domácnostech.

Cimbálová muzika Jury Petrů

Nejznámější z cimbálových muzik na Kyjovsku je cimbálová muzika Jury Petrů. Vznikla v roce 1947 při Slováckém krúžku v Kyjově – Nětčicích a nese jméno podle svého zakladatele a vedoucího muziky, primáše Jury Petrů (21.1.1922 - 6.12.1984). Za celou její historii v ní působilo mnoho významných osobností. Za všechny vedle Jury Petrů jmenujme Klimenta Navrátila, Miroslava Píro, Jaroslava Jakubíčka, zpěváka Karla Bimku, nebo kontráše Jožku Munku. Hrávali v ní Jan Slaměna, Pavel Borovička, Jiří Frolec, nebo Miroslav Uřičář, kteří později založili vlastní cimbálové muziky. Vystřídalo se zde na třicet dalších výborných muzikantských osobností. K tomu, že se charakter muziky dochoval až do dnešní doby přispěli jistě i Jurovi dva synové - cimbalista a současný vedoucí muziky Jiří a primáš Petr Petrů. Muzika působí v současnosti buď samostatně a nebo doprovází tanečníky a zpěváky Slováckého souboru Kyjov. Natočila 7 zvukových nosičů a účinkovala v mnoha zemích naší planety. Muziku v dnešní době spolu s bratry Petrů tvoří Libor Mišurec (2.housle), Martin Jagoš (klarinet), Vladimír Jozsa (viola) a David Běťák (kontrabas) a alternuje Jiří Petrů nejml. (2. housle) a Jindřich Pleva (viola).

Během posledních třiceti let se činnost folklórních souborů na Kyjovsku opět začala úspěšně rozvíjet. V současnosti zde pracuje více než 70 kolektivů. V tomto počtu je zahrnuto 8 folklórních souborů, 6 slováckých krúžků. Dále je zde přibližně dvacet dětských souborů a zhruba stejně je i cimbálových muzik či pěveckých sborů. K rozvoji jejich činnosti přispěla i existence pravidelných přehlídek a festivalů. Ať už je to Slovácký rok, který se koná ve čtyřletých intervalech nebo Milotický festival, který se koná vždy třikrát za čtyři roky v mezidobí mezi jednotlivými Slováckými roky. Po roce 1989 přibyl festival v Mistříně a nově vzniká tato tradice i v Dambořicích. Stranou nezůstávají ani menší vesnice. Téměř všude se udržují kyjovské slovácké výroční lidové tradice, pořádají se krojové plesy, obnovují místní kroje, mládež se věnuje tanci a zpěvu. Skoronice a Hýsly obdržely za svůj bohatý společenský život modrou stuhu v soutěži Vesnice roku, mezi oceněnými za rozvoj lidových tradic byly Násedlovice.