Kyjovsko

Staletá harmonie člověka a přírody

Snad žádná rostlina není tak spjata s člověkem a jeho kulturou jako vinná réva. Tam, kde ji odedávna pěstují, víno spoluvytváří nejen krajinu, ale proniká do písní, zvyků, básní, výtvarného umění...

Vinohrady na úbočí viničních hor patří mezi nejpůsobivější příklady souladu mezi člověkem a přírodou. Úhledné řádky vysazených hlav révy, řád, harmonie. Místa, která mají svůj půvab, měnící se v běhu ročních období...

Kouzlo dotvářejí uličky či shluky sklepů. Vystupují z vinohra- dů nebo za posledními domy obce svými malovanými či jen čistě zděnými průčelími z pálených cihel i kamenů. Mnoho z nich je vyhrabáno v písku nebo tvrdém jílu, ty ostatní mají cihlové nebo kamenné klenby. Mnohde je ještě dnes k vidění původní dřevěný lis, často zdobený řezbami a letopočtem vzniku.

Atmosféru sklepů dotváří vinohradnické a vinařské nářadí a pomůcky jako kádě, putny a nezbytné koštýře. Sklepní uličky najdete téměř ve všech obcích, významná uskupení vinných sklepů jsou ve Vlkoši, Kelčanech, Skoronicích či Miloticích (mimo obec v lokalitě Šidleny).