Kyjovsko

Tambor a houslista

(Žeravice - Dřevěná boží muka)

Po bitvě U Slavkova ustupovala poražená ruská a rakouská vojska před Napoleonem. Rakouský císař František brzy podepsal s Napoleonem mír, to ale ruský car Alexandr odmítl. Jeho vojska prchala do Uher, přitom se však některé jeho oddíly opozdily a nad Žeravicemi se střetly s Francouzi. V místě, kde se dnes říká U boží muky se strhla prudká bitva. V nepřehledné vřavě chtěli na ruskou stranu přeběhnout dva francouzští vojáci - houslista a tambor. Jenže francouzská jízda oba muzikanty zajala a byli postaveni před válečný soud, který je odsoudil k smrti. Houslista byl zastřelen a tambor sťat. Tamborovu uťatou hlavu hodili do močálu, který tam tehdy býval. Od těch dob prý u močálu strašilo. Vyprávělo se, že se tam v noci objevuje tambor, který si nasazuje uťatou hlavu a pak bubnuje tak silně, až se to daleko široko rozléhá. V místě, kde bylo pochováni vojáci padlí v bitvě, byla postavena boží muka a vysazeno pět lip. Dnes stojí už jen dvě. U nich v pravé poledne strašíval zastřelený houslista. Lidé se tomu místu vyhýbali, protože zde bylo slyšet plačtivé naříkání a tesklivé melodie houslí.