Kyjovsko

O čertech na Babí hoře

(Syrovín)

Babí hora vystupuje z vysokého svahu od Újezdce na Kuchyňce, jako by ji tam neznámé síly nakupily tak, jako naproti Buben. Mezi nimi je hluboká proláklina a obě se vyznačují vystupujícími pískovcovými skalisky. Na vrcholu Babí hory vystupuje skalisko a na něm je vyježděná půlkulatá rýha a u ní jakoby otisk kopyta.

To dalo vznik pověstem, že na Babí hoře straší, že tam v noci provádí své rejdy čerti, že se vozí po skalisku až vyjezdili onu rýhu a jeden z nich tam otiskl své kopyto jako důkaz, že skála patří jen jim. Vykládalo se, že v hoře jsou zakleti dokonce lidé, kteří se připletli v noci k čertím rejdům. Kdysi prý vyšli z hory tři muži a šli na cestu vedoucí z Újezdce, která se vine naproti Babí hory vysoce nad srázem. Tam potkali nějakého Juříka, jak se s povozem vracel z Újezdce, kde byl na návštěvě, do Domanína. Tomuto řekli, že jsou z Babí hory, kde jsou zakleti a on že je může vysvobodit. Juřík měl něco popito, tak se strašně polekal a nechtěl o pomoci těmto mužům slyšet, ani za cenu slibovaného velikého bohatství. Muži mu řekli, že přijdou opět, aby je čekal. Na druhou noc přišli ti muži do Domanína, kde bydlel a znovu jej přemlouvali a slibovali. Juřík nechtěl ani slyšet. Když ani třetí noc jej nepřesvědčili, zbili jej a nakonec prohlásili, že mohl být bohat, že by mu ukázali, kde je skryt velký poklad, a že by měl do smrti po starostech. Takto oni musí dalších tři sta let čekat, až je někdo osvobodí z pekelného zajetí.