Kyjovsko

Zlaté kačeny P. Jaroše

(Syrovín - kostel Obrácení sv.Pavla)

Páter Josef Pavel Jaroš, rodák ze Syrovína, je zakladatelem zdejšího kostela, do něhož daroval též obraz apoštola Pavla, umístěný nad hlavním oltářem. Obdržel jej prý darem od samého cara ruského za zdárnou několikaletou činnost misionářskou a vychovatelskou v Moskvě. Mimo obraz dostal prý od cara též mnoho zlata, kterého chtěl použít k tomu, aby svým krajanům prokázal co největší dobrodiní. Šlo mu hlavně o to, aby syrovínským osadníkům byly sníženy daně. Dal proto ze zlata ulít 12 kačen. Jednoho dne vydal se P.Jaroš do Vídně. Chtěl věnovat zlaté kačeny císaři Karlu VI. a vyprositi na něm, aby syrovínští občané byli zproštěni povinnosti odvádět vrchnosti daně. Sotva však přijel do Bzence, uslyšel smutnou zprávu, že Syrovín hoří. Vrátil se polekán zpět, ochuravěl a 7.června 1720 zemřel. Kam se poděly zlaté kačeny se prozatím nikdo nedověděl. Místo, kdy bydlil P.Jaroš ( dům čís.37), přišlo po jeho smrti do cizích rukou a později tu chalupu zdědil rolník zvaný Rapajda. Ten kopal jednou v zahradě jámy pro stromky. Při tom objevil vzácný poklad: 12 zlatých kačen. P.Jaroš je tam uschoval v době své nemoci. Rapajda nikomu nic nepověděl. Sousedům však bylo nápadné, že co chvíli přikupuje pozemky, a tvrdili, že našel poklad. Po čase se prý prozradilo, že v zahradě našel zlaté kačeny a když Rapajda přikupoval nový pozemek, říkalo se: Rapajda zase proměnil jednu kačenu. Tento nálezce pokladu však nebyl šťasten a maje se rozloučiti se světem, nešťastně umíral. Tak byla potrestána nálezcova nepoctivost.