Kyjovsko

Pověst o Vodném kopci

(Dražůvky - Vodný kopec)

Šest šohajů popíjelo v archlebovském sklepě víno a bavilo se o svých děvčatech. Jeden z nich, jmenoval se Martin však mlčel, protože žádné děvče neměl. Když si ho ostatní proto dobírali, nazlobil se a řekl jim, že ta jejich děvčata jsou čarodějnice, co dnes večer budou lítat na koštěti. A přestože byla právě filipojakubská noc vyrazil do míst, kde se prý čarodějnice scházely. Žádné však nenašel. Cestou však potkal koně, vyskočil na něho a kůň ho tryskem dovezl k rybníku u Dražůvek. Potom kůň skočil do rybníka a s vyděšeným Martinem doplaval na ostrůvek, kterému se říkalo Vodný kopec. Tam se kůň rozplynul. Martin se rozhodl, že na ostrůvku vydrží až do rána a pomalu usnul. Zdálo se mu o dvou postavách, které ho odvedly do starého sklepa. Jednou z nich byl mnich Řehoř a druhý byl učený správce a kronikář Marek. Povídali mu, že tu hlídají poklady, které jednou chtějí předat spravedlivému člověku z Dražůvek a Martinovi prorokovali, že se do Dražůvek brzo přižení. Martin však neměl na ženění ani pomyšlení, ale osud rozhodl jinak. Ráno když se Martin probudil, marně hledal vstup do podzemí, ale zato uviděl dívku na břehu rybníka. Požádal ji, aby ho převezla z ostrova na břeh. Dívka si ho nejprve trošku dobírala, škádlila ho, ale nakonec mu pomohla. Protože se Martin dívce zalíbil a i ona se mu líbila, byla brzo svatba. Tak, jak mu ti dva předurčili, přestěhoval se Martin do Dražůvek. Jenom mnicha Řehoře ani kronikáře Marka už nikdy nespatřil. A pokud je známo poklady na Vodném kopci také nikdo neobjevil, přestože po zrušení rybníka byl celý kopeček rozkopán a rozvezen.