Kyjovsko

Pověst o bzeneckém hradě

(Bzenec- Starý hrad)

Vypráví se, že z královského bzeneckého hradu zbyly podzemní sklepy. V kopci je prý občas slyšet dunění, jako by se vojsko chystalo do boje. A v těch místech měl kdysi dávno strýc Pavel svůj vinohrad. Jednou když vykopával pařez po staré třešni, propadl se rovnou do tohoto tajemného sklepení. V něm potkal starého kastelána, strýc se nabídl, že mu pomůže ve sklepení poklidit. Při práci uviděl, že ve sklepě spí veliké vojsko připravené k boji a také dostal velikou žízeň. O víno se neodvážil požádat a napil se tedy vody ze studny. Starý kastelán mu pak prozradil, že kdo se té vody napije, sto let bude živ. Pak strýce vyprovodil ven ze sklepení a na cestu mu dal to smetí, které zde pozametal. Strýc přišel domů hodně pozdě a jeho žena ho chtěla pořádně vyhubovat. Pak uviděla v jeho košíku od smetí samé zlato a hedvábí, tak to samozřejmě strýci prošlo. Strýc Pavel se prý sta let skutečně dožil, také se vypráví, že až do smrti už nikdy žádnou vodu nepil, jenom víno.