Kyjovsko

Archlebov

 
pohled na Archlebov od Ždánic mapka
 
 
Obec Archlebov
696 33 Archlebov 2
tel: 518 633 522
fax: 518 633 522

http://www.obecarchlebov.cz/

Archlebov se nachází 11 km západně od Kyjova a 3 km jihozápadně od Ždánic. Obec má 894 obyvatel a je součástí mikroregionu Ždánicko. Archlebovem protéká Spálený potok, jeho nejbližší okolí je tvořeno bezlesou zemědělskou krajinou. Asi 1,5 km severně od obce jsou na úpatí Ždánického lesa sady a vinice, na něž bezprostředně navazují převážně listnaté lesy Chřibů.

Nejvýznamnější památkou obce, která byla již v roce 1349 nazývána městečkem, je kostel sv. Rocha a Šebestiána, v obci i jejím blízkém okolí je i několik soch a křížů. Ve vinohradech severně od obce se nachází dvě barokní kapličky. V katastru obce jsou naleziště zbytků pravěkých nástrojů a známky osídlení ve třech osadách „Jizbice“, „Bohutice“ a „Smutéřov“. Tyto nálezy svědčí o dávném osídlení lokality pod Ždánským lesem. Severní polovina k.ú. se nachází v Přírodním parku Ždánický les. Severně od obce roste chráněná oskeruše.

Hlavní linie současné zástavby tvoří Spálený potok ve směru sever – jih a komunikace I/54 ve směru východ – západ. Katastrální území má rozlohu 1 332 ha, přičemž orná půda zaujímá více než 51 % výměry a lesní porosty pokrývají 33 %.

V Archlebově působí folklórní soubor Archlebjan, dětský folklórní soubor Archlebjánek a pěvecký sbor, nosí se zde kroj hanácko-slovácký severní. Tradiční krojované hody se konají koncem měsíce srpna.

Další obsah