Kyjovsko

Hýsly

 
Mapa
 
 
Obec Hýsly
696 50 Hýsly 100, pošta Moravany
tel: 518 617 326

http://www.hysly.eu

Obec Hýsly se nachází 5 km sv. od Kyjova v údolí potoka Moštěnky. Na ní je jižně od obce menší vodní nádrž a malé rybníčky se nyní budují i severně Hýsel. Na východním svahu údolí jsou rozsáhlé vinohrady, jižně od obce jsou sady. Hýsly mají 389 obyvatel a jsou členem mikroregionu Moštěnka.

Přitažlivou památkou je sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého, od nějž je vynikající vyhlídka na Babí lom a Chřiby. Zámeček v Dolní Moštěnici je nepřístupný a ve špatném stavu. V rohu při zámeckého parku roste na nápadném pahorku chráněný jasan ztepilý.

V únoru se pořádá výstava vín, v červenci Prokopské hodky a koncem září Václavské hody. V obci se nosí severokyjovský kroj. Působí zde dětský folklórní soubor Hýselánek. V roce 2005 byla obec za svůj bohatý společenský život oceněná modrou stuhou.

Další obsah