Kyjovsko

Kostelec

 
Obec Kostelec
696 51 Kostelec 260
tel: 518 612 138
fax: 518 612 138

http://www.obec-kostelec.cz

Kostelec se nachází 3 km severovýchodně od Kyjova. Okolí obce je tvořeno pahorkatinou s poli a vinohrady. Obcí protéká potok Malšinka, na několika místech v okolí se zachovaly drobné lesíky, pod vesnicí je malý rybník. Kostelec má 792 obyvatel a je součástí mikroregionu Moštěnka.

Nejvýznamnější památkou Kostelce je pozdně románský kostel, který nemá na Kyjovsku obdoby. Dalšími památkami jsou architektonicky nevýrazný zámek a pomník Štěpána Kalivody na návsi. U zámku rostl pět set let starý tis. U Krýslů mají rekonstruovaný vinařský lis z roku 1796. V katastru obce leží sportovní střelnice a dva významné krajinné prvky Stráně a Malšín, je zde i hnízdiště chráněných vlh pestrých.

V Kostelci se nosí severokyjovský kroj, dodnes v něm chodí několik starších žen na nedělní bohoslužby. Slaví se Svatováclavské hody.

Další obsah