Kyjovsko

Milotice

 
Obec Milotice
696 05 Milotice 72
tel: 518 619 541
fax: 518 619 479

http://www.milotice.cz http://www.novy-dvur.cz

Milotice oplývají mnoha kulturními i přírodovědnými krásami, jsou také střediskem folklóru Kyjovského Dolňácka. Kdo chce poznat Kyjovsko a nestrávil aspoň jeden den v Miloticích a jejich okolí, ten jako by na Kyjovsku vůbec nebyl. Nacházejí se 7 km již. od Kyjova, asi 60 km na jihovýchod od Brna. Okolí obce je rovinaté, pouze jižně od Milotic se vypíná kopec Náklo, kde se minulosti těžil lignit. Na jeho svazích jsou vinice a sady s přírodní rezervací Horky. V nejbližším okolí obce jsou pole, dále od obce jsou i lesy, které se táhnou směrem ke Vracovu a Svatobořicím-Mistřínu. Přes obec prochází významný silniční dopravní tah Kyjov – Hodonín. Milotice jsou součástí Dolnomoravského úvalu a jsou členem mikroregionu Nový Dvůr. Mají 1941 obyvatel.

Největší architektonickou perlou Milotic, ale současně i celého Kyjovska je veřejnosti přístupný barokní zámek se zámeckým parkem. Obec má dlouhou historickou minulost, jež se prezentuje také v souboru barokních staveb. Kostel Všech svatých s umělecky hodnotným vnitřním zařízením je obehnán zdí s osmi barokními plastikami mistrů, kteří pracovali na výzdobě zámku. Soubor barokních staveb doplňuje fara a barokní sochy. Skupina vinných sklepů stojící samostatně asi 2 km jz. od obce pod kopcem Náklo nese jméno Šidleny.

Na katastru obce (celová rozloha 1261 ha) se nachází dvě přírodní rezervace. Písečný rybník je jednou z nejvýznamnějších vodních ploch na Kyjovsku – představuje ojedinělou lokalitu s květenou stojatých vod a slatinných luk. Stepní stráně přírodní rezervace Horky hostí poslední zbytek společenstva, které kdysi rostlo na rozsáhlých plochách tzv. bělokarpatských stepí. Početná populace syslů obývá Milotické letiště.

Přirozenou součást života většiny občanů tvoří folklor a lidové kroje (jihokyjovský kroj). Během roku je mnoho příležitostí, kdy děti, mládež i dospělí oblékají tradiční kroj. V neděli dopoledne potká i náhodný návštěvník obce ženy jdoucí do kostela v tradičním oděvu. Kromě krojovaných hodů s věncem jsou proslulé výstavy a košty vín. V obci působí dechová hudba, cimbálová muzika, Dětská cimbálová muzika, dětský kroužek a Slovácký soubor.

V letech, kdy neprobíhá kyjovský festival Slovácký rok, koná se v Miloticích Národopisný festival kyjovského Dolňácka.

Další obsah