Kyjovsko

Násedlovice

 
Obec Násedlovice
696 36 Násedlovice 129
tel: 518 631 428
fax: 518 632 067

http://www.obecnasedlovice.cz http://www.nasedlovice.cz

Násedlovice se nachází 20 km západně od Kyjova a 4 km jižně od Žarošic. Okolí obce je typická zemědělská krajina s poli, drobnými sady, vinohrady a hájky. Obec stojí na nevysokém návrší. Severně od Násedlovic protéká Spálený potok, východně Trkmanka. Násedlovice mají 831 obyvatel a jsou členem mikroregionu Ždánicko.

Dominantou obce je kostel sv. Martina. Nejstarší stavební památkou je zvonice u panského dvora (není známo, kdy byla vystavěna, ale kříž na ní pochází z roku 1825). V roce 1878 byla postavena evangelická zvonice a roku 1896 evangelická modlitebna. Zajímavostí jsou i dva hřbitovy v obci.

Vesnice žije bohatým kulturním životem. Z folklorních slavností se dochovaly Ostatky s průvodem maškar po dědině a večerní ostatková zábava, srpnové Dožínky a slavnost spojená s poděkováním za úrodu, Martinské krojované hody, Kateřinská zábava, Krojovaný ples, Dětský krojovaný ples. Z ostatních akcí je to Kytička pro maminku (ke svátku dne matek), Dětský maškarní karneval, Slet čarodějnic, Velký Mexický koloběžkový závod, Den dětí, besedy pro důchodce, od roku 2001 také zpívání u vánočního stromu u Obecního úřadu, které je spojeno s Živým Betlém v podání dětí a chrámového sboru. Svaz zahrádkářů pořádá ochutnávky a výstavy vína.

V Násedlovicích se nosí hanácko-slovácký kroj.

Historie sahá do roku 1327, kdy podle dochovaných písemných zmínek, patřila klášteru královny Elišky Rejčky na Starém Brně. V roce 2005 obec vydala knihu u příležitosti Sjezdu rodáků a přátel Násedlovic (je k zakoupení na Obecním úřadě).

Další obsah