Kyjovsko

Ostrovánky

 
průjezd Ostrovánkami mapka
 
 
Obec Ostrovánky
696 31 Ostrovánky 1, pošta Bukovany
tel: +420 518 618 023
fax: +420 518 618 023

http://www.ostrovanky.cz

Ostrovánky jsou malá obec ležící 7 km severozápadně od Kyjova v ploché pramenné oblasti Sobůlského potoka. Okolní krajina je zemědělská, západně se rozkládá menší les, který navazuje na lesní komplex Babího lomu. Jižně od obce se nacházel rybník, obec uvažuje o jeho obnovení. V Ostrovánkách žije 225 obyvatel. Obec je součástí mikroregionu Babí lom.

Zajímavostí je společný hřbitov, ležící na hranici katastrů obcí Ostrovánky a Nechvalín, nová kaple sv. Václava a kaplička Panny Marie.

Od roku 1991 se slaví Svatováclavské krojované hody. Košt vína se koná začátkem května (vždy první sobota po 1. 5.).

Nosí se kroj hanácko-slovácký severní. Zdejší kroj byl obnoven v roce 1999. Poslední hody v místním původním kroji proběhly v roce 1926. Poté se chodilo v kroji kyjovském. Od roku 1999 byl opět obnoven místní kroj. Ženy se např. při tvorbě všedního kroje inspirovaly ženským pracovním krojem z archivu Muzea v Kloboukách.

Za socialismu byla obec určena k zániku (stavební uzávěra). V roce 1990 se oddělila od Bukovan.

Jedno z místních vysvětlení názvu obce: v dřívějších dobách se místo Ostrovánky psalo Ostrovany anebo Ostrov, což znamená místo založené při slatině, na blátě. Jiné vysvětlení udává Ostrovánky jako „ostré vánky“, které vanou od východu ze svahu, na němž mj. stojí také bukovanský větrný mlýn.

Obec přijala po roce 1989 rodinu rumunských uprchlíků, přistěhovala se rodina Kazašských Čechů.

Další obsah