Kyjovsko

Skoronice

 
Obec Skoronice
696 41 Skoronice 102, pošta Vlkoš
tel: 518 625 822

http://www.skoronice.cz http://www.novy-dvur.cz

Obec Skoronice se nachází 5 km jihovýchodně od Kyjova, má přibližně 545 obyvatel a 185 obytných domů. Okolí je málo členité. Na severní okraj Skoronic navazuje zástavba obce Vlkoš. Západně od Skoronic protéká potok Hruškovice a jihovýchodně a jihozápadně jsou rozsáhlejší borové lesy na píscích. Obec je členem mikroregionu Nový Dvůr.

Skoronice jsou proslavené svou jízdou králů, nově je zde zřízeno muzeum Slovácká izba. Mezi zajímavosti patří také vinné sklepy Skoronské búdy s vinařskou stezkou a s nedalekou přírodní vodní nádrží, kde hospodaří místní rybáři. Dalšími historickými památkami jsou sochy sv. Františka a Anny a kostel sv. Floriána, který byl vysvěcen v roce 1886 a dodneška je majetkem skoronických občanů. Nejstarší památkou v obci je dřevěná socha Panny Marie z 15. století. Je tedy stará nejméně půl tisíciletí a naposledy byla rekonstruována výtvarníkem Vladimírem Vašíčkem v roce 1976.

V obci je udržováno velké množství tradic, svátků a obyčejů jako například Jízda králů, fašaňk, stavění a kácení máje, církevní pouť, krojované hody a mnoho dalších. Nosí se severokyjovský kroj.

Pracuje zde několik spolků a sdružení: Svaz dobrovolných hasičů, ČZS, rybáři, Dechová hudba Skoroňáci, Kulturní a vlastivědné sdružení, Ochotnické divadlo (bylo založeno v roce 1896 a oslavilo tak již 110. výročí od svého vzniku). V roce 2000 získala Obec Skoronice ocenění Vesnice roku a Modrou stuhu za bohatý kulturní a společenský život.

Skoronice se připomínají poprvé v dokumentech roku 1322 jako slovanská ves, jejíž převod schválil český král Jan Lucemburský. V roce 1623 byly Skoronice zničeny a vylidněny za Bethlenových nájezdů. Domy však totálně zničeny nebyly, neboť milotický feudál Gabriel Serenyi začal svoje panství osazovat po roce 1652 z kunwaldského panství na poněmčeném Novojičínsku /nynější Kunín/. Zjišťujeme tedy, že osídlení vsi Skoronice je velmi staré. Vykopávky prováděné v posledních letech v souvislosti se stavbou domů dokazují v několika zemních vrstvách pod obytnými trakty prastaré osídlení, neboť se tu nachází středověká keramika.

Další obsah