Kyjovsko

Svatobořice - Mistřín

 
Obec Svatobořice – Mistřín
696 04 Hlavní 1000/113, Svatobořice-Mistřín
tel: 518 620 237
fax: 518 620 235

Svatobořice-Mistřín jsou vinařskou obcí s množstvím vinných sklepů a vinařských akcí. Obec, ležící 5 km jihozápadně od Kyjova ve zvlněné zemědělské krajině, vznikla v roce 1964 sloučením dvou samostatných obcí Svatobořice a Mistřín. První zmínka o Mistříně je z roku 1228, o Svatobořicích z roku 1349. Severozápadně od Mistřína se rozkládají vinohrady, západně v lokalitě zvané Písky se pak nachází menší lesní plocha. Mezí ní a obcí protéká říčka Kyjovka. Ve Svatobořicích-Mistříně žije 3516 obyvatel, obec je členem mikroregionu Nový Dvůr.

Ke vzniku jmen Svatobořic a Mistřína se váží pověsti. V obci je pozdně barokní Kostel Navštívení Panny Marie, dále tzv. Svatoborské opice. Na památku obětí 1. světové války byly v obci postaveny 3 pomníky. Výstava v prostorách školy připomíná existenci internačního tábora. Dalšími památkami jsou zvonice z roku 1719, sousoší sv. Anny z roku 1791, socha sv. Floriána z roku 1743. Rybáři ocení vodní plochy, vzniklé revitalizací rybníku.

V obci se udržují bohaté folklorní tradice, je známá překrásným krojem, písněmi a tanci. Nejen v obci a okolí, ale i v zahraničí vystupují národopisné soubory a hudby. Mezi ně patří soubor Podkověnka, Krušpánek, Lúčka, slovácký krúžek Svatobořice-Mistřín, Mužský pěvecký sbor, dechová hudba Mistříňanka, Varmužova cimbálová muzika, Cimbálová muzika Ladislava Pavluše a Chrámový sbor AMA. Dlouhou tradici má pořádání folklórních festivalů. Proběhlo již 8. ročníků Mezinárodního festivalu Mistřín (naposledy v letech 2002 a 2005), nově je pořádán Národopisný festival Kyjovského Slovácka (2004 a 2006). Ve Svatobořicích-Mistříně se nosí kroj jihokyjovský. Je zde místní knihovna, tenisové kurty a fitnes klub.

Výměra katastru obce činí 2311 ha, má příznivé klimatické podmínky. Intenzivní zemědělské využívání území způsobilo téměř úplnou likvidaci krajinné zeleně, což nepříznivě ovlivnilo ekologické hodnoty a životní prostředí. Do území obce dále velmi nepříznivě zasáhla těžba lignitu, ukončená v roce 1993. Území negativně ovlivňuje vodní a větrná eroze. V obci je několik místních podniků, většina obyvatel však dojíždí za prací do blízkých měst Kyjova a Hodonína.

Další obsah