Kyjovsko

Vacenovice

 
Obec Vacenovice
696 06 Vacenovice 243
tel: 518 376 160
fax: 518 376 155

Vacenovice leží 8 km jihovýchodně od Kyjova na západním okraji lesa Doubrava. Severně od obce jsou pole, západně pak rozlehlé vinohrady. V obci žije 2157 obyvatel. Vacenovice jsou členem mikroregionu Nový Dvůr.

V obci je funkcionalistický kostel Božského Srdce Páně a kaple sv. Jana Sarkandera. Z přírodovědného hlediska je cenná lokalita Jezero.

V obci působí Slovácký soubor Omladina s vlastní cimbálovou muzikou, dechové hudby Vacenovjáci a Vacenovští muzikanti, mužský a ženský pěvecký sbor. Mnohé tradiční akce pořádá Národopisná společnost. V únoru bývá Fašaňková obchůzka po obci či Pochovávání basy, koncem května Průvod Božího Těla a začátkem června Vacenovská pouť. Hody se konají první neděli v říjnu.

Kroj je jihokyjovský.

Další obsah